Gizlilik İlkesi

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu Gereği (Site Telif Hakları) Konusunda Yasal Uyarı;

Web sitemizin kullanımı, aşağıdaki yasal uyarının okunduğu ve eksiksiz olarak kabul edildiği anlamına gelir.

Bu Yasal Uyarı dört bölüme ayrılır:

  • Gizlilik Politikası
  • Fikri Mülkiyet Hakları
  • Feragat
  • Uygulanabilir yasa ve yargı yetkisi

GİZLİLİK POLİTİKASI 

Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret edenlerden ne amaçla ve nasıl bilgi topladığımızı ve kullandığımızı açıklar. Gizlilik politikasının ihlali sonucunda adli kurum ve mahkemelere gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir.

Gizlilik politikasının amacı

Bazı kişisel verileriniz toplanır ve işleme tabi tutulur. Kişisel veriler, belirli veya belirsiz bir bireye ait herhangi bir bilgi olabilir.
Kişisel veri ve gizliliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Sonuç olarak, verdiğiniz ve topladığımız tüm bilgileri muhafaza ediyor ve bu verileri sadece yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine uygun olarak kullanmayı garanti ediyoruz.
Tüm yasalara ve yönetmeliklere uyulması için, zaman zaman bu Gizlilik Politikası değişikliğe uğrayabilir.